Algemene voorwaarden mei 2019

GROEPSLES

Inschrijving en lesgeld

 • De inschrijving wordt aangegaan voor één of twee periodes.
 • Het cursusjaar (periode één en twee) loopt parallel met het schooljaar van de regio Zuid, dat start in augustus van enig jaar en eindigt in juni of juli daaropvolgend.
 • Een cursusjaar (twee periodes) omvat 33 lessen* plus enkele events.
 • Bij voldoende inschrijvingen starten we tussentijds nieuwe groepen.
 • Na inschrijving dient het verschuldigde lesgeld voor de aangegeven datum te zijn betaald op onze bankrekening.
 • Betalingen per bank. Bij inschrijving voor één periode in 1 termijn, bij inschrijving voor twee periodes in twee termijnen, te voldoen voor aanvang van elk deel.
 • Bij tussentijdse stopzetting is er geen mogelijkheid tot restitutie van het lesgeld.
 • Wij verlenen geen toegang tot de les wanneer het lesgeld niet voor aangegeven datum is betaald en willen u erop wijzen dat u na inschrijving betalingsplichtig blijft.
 • Gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald of verrekend.
 • Bij ziekte van de docent zal de les worden vervangen door een andere docent of worden ingehaald.
 • Alle eventuele kosten, waaronder incasso, deurwaarder, advocaat kosten, zowel gerechtelijk al buitengerechtelijk zijn begrepen, welke door de Vocal School Nancy Deusings gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de leerling te bewerkstelligen, komen ten laste van de leerling.
 • Leerlingen vanaf 21 jaar zijn BTW-plichtig (21%).

*Voor groepen of leerlingen die gedurende het cursusjaar instromen zal het cursusgeld en het aantal lessen worden aangepast.


Contactgegevens


Vocalschool Nancy Deusings
Holsterbeek 26
6166JR Geleen 

Tweede leslocatie:
Laeve in de Brouwerie
Marcellienstraat 18a
6166CR Geleen 

E-mail:   zingen@vocalschool.nl
Tel. : 06-13779397


Aanmelden